Afspraken armoedepact

Alle partners en initiatieven die deelnemen aan www.armoedepact-lwd.nl spreken met elkaar af dat een gezamenlijke aanpak van armoede noodzakelijk is. Hierin zijn de volgende speerpunten belangrijk:

1. Actief informatie delen over aanbod
Wij zorgen er voor dat inwoners van Leeuwarden gemakkelijk op de hoogte kunnen zijn van onze dienstverlening en de oplossingen voor het rondkomen met een laag inkomen.

2. Duidelijk vangnet
Wij bieden een vangnet voor mensen die dat nodig hebben. Het aanbod van voorzieningen, waaronder minimaregelingen, zijn duidelijk en eenvoudig.

3. Vergroten bewustzijn en maatschappelijke betrokkenheid
We zijn met elkaar eigenaar van de Leeuwarder armoedeaanpak. We versterken en stimuleren de zelf- en samenredzaamheid van de Leeuwarders.  Dit kan bijvoorbeeld door het  samen zoeken naar fondsen, het meewerken aan initiatieven in wijken en buurten en het betrekken van ervaringsdeskundigen en rolmodellen.
 
4. Preventie
Wij zetten in op een preventieve aanpak waarbij schulden worden voorkomen. We signaleren vroegtijdig betalingsproblematiek. We stimuleren actief de netwerken waar inwoners elkaar kunnen helpen in het oplossen van hun problemen. Bij signalen die op armoede en uitsluiting wijzen, ondernemen wij zo snel mogelijk  actie.

5. Delen van kennis en ervaring
We wisselen actief feiten, kennis en ervaring uit op het gebied van armoede- en schuldenaanpak. We zorgen er voor dat partners van het Armoedepact elkaar kennen en weten te vinden.