naar overzicht

Kernteam buigt zich over meerjarenplan | update Armoedepact

Publicatie: 25 maart 2019

Kernteam buigt zich over meerjarenplan

Begin april gaan leden van het Kernteam Armoedeaanpak tijdens een intensieve tweedaagse sessie bouwen aan een ambitiedashboard. Dit dient vervolgens als overkoepelend meerjarenplan voor het Armoedepact.

Om de kwaliteit van de uitkomsten van deze tweedaagse te waarborgen, is er bewust gekozen voor een kleine groep geselecteerden voor in het kernteam.
Op die manier wordt er intensief aan het meerjarenplan voor het Armoedepact gewerkt. De leden voor dit kernteam zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd voor deze sessie.
De resultaten van deze tweedaagse worden verwerkt in een concept-ambitiedashboard. Vervolgens wordt deze door het kernteam definitief vastgesteld.
Daarna volgt een presentatie aan de overige partners binnen het Armoedepact. Deze presentatie is dinsdag 11 juni .

Na de presentatie van het meerjarenplan in juni worden er werkgroepen samengesteld.
Deze gaan vervolgens aan de slag om de doelstellingen in dit plan uit te werken.