Over Armoedepact

Niemand kiest er bewust voor om in armoede te leven. Het kan iedereen overkomen. Met het armoedepact maken we een krachtig netwerk van partners die bezig zijn met het voorkomen en tegengaan van armoede in Leeuwarden. De partners die op deze website staan, spreken af dat er een gezamenlijke aanpak nodig is.

Armoede kent vele gezichten; weinig geld, gezondheidsproblemen, geen of weinig contacten. Deze aspecten zorgen ervoor dat inwoners van Leeuwarden soms onvoldoende kunnen meedoen in het (sociale) leven. Niemand kiest er bewust voor om in armoede te leven. Het kan iedereen overkomen.
Leeuwarden heeft goede voorzieningen. Maar als je een laag inkomen hebt, zeker als dat langdurig is, blijft sociale uitsluiting dreigen. Bij het ontbreken van toekomstperspectief heeft dat ernstige gevolgen voor mensen. De problemen stapelen zich op, soms met huisuitzetting, huiselijk geweld en een slechte gezondheid tot gevolg. Dit is iets wat heel Leeuwarden raakt!

Samen met vele partners en de inwoners in onze stad doen wij zo veel mogelijk om armoede tegen te gaan.  Maar ook om de schaamte rond het leven met weinig inkomen te doorbreken. We verbinden deze partners en inwoners- en vrijwilligersinitiatieven met elkaar door www.armoedepact-lwd.nl.