Overzicht initiatieven

Leeuwarden heeft goede voorzieningen. Leeuwarden kent ook veel initiatieven en een grote betrokkenheid. We noemen dat ‘Mienskipssin’. Maar als je een laag inkomen hebt, zeker als dat langdurig is, blijft sociale uitsluiting dreigen. Bij het ontbreken van toekomstperspectief heeft dat ernstige gevolgen voor mensen. Ze haken af, problemen stapelen zich op, soms met huisuitzetting, huiselijk geweld en een slechte gezondheid tot gevolg. Dit is iets wat heel Leeuwarden raakt!

Samen met vele partners en de inwoners in onze stad doen wij zo veel mogelijk om armoede tegen te gaan. Hier een overzicht van de initiatieven. Jouw initiatief er ook bij? Neem contact op.