Ondersteuning
naar overzicht
SUN Friesland

SUN Friesland

SUN is als noodhulpbureau het financiële vangnet als niets meer mogelijk is. SUN geeft financiële hulp in urgente situaties wanneer andere voorzieningen niet, niet meer, of niet tijdig, ingezet kunnen worden. Deze andere voorzieningen zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, WMO, zorgverzekeraar, lening kredietbank. Alleen hulpverleners kunnen hulp aanvragen voor hun cliënten. Kijk op de website voor een overzicht van gemeente waar SUN werkt en voor het aanvraagformulier.

Oostergoweg 1d
8911 MA Leeuwarden
0683609304
info@sunfriesland.nl
www.sunfriesland.nl bezoek website
FSU Jongerenteam

FSU Jongerenteam

VOOR JONGEREN DOOR JONGEREN!

Wij zijn het FSU Jongerenteam. We bieden advies en hulp aan jongeren tot 27 jaar in de provincie Friesland. Jongeren kunnen met allerlei vragen en problemen bij ons terecht. Denk aan: uitkeringen, huur- en zorgtoeslag, studiefinanciering, werk-leeraanbod, rechten op je werk, schulden. Samen met de jongere bekijken we welke persoonlijke steun wij kunnen geven of dat we beter kunnen verwijzen naar andere hulpverleners. We gaan uit van de leefwereld van de jongere en willen zo goed mogelijk aansluiten op zijn situatie. We hebben een eigen kantoorruimte bij het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU) in Leeuwarden. Hier kunnen alle jongeren terecht voor vraag en ondersteuning. Wij werken volgens het protocol “voor jongeren door jongeren”.

Keetwaltje 1
8921 EV Leeuwarden
058-2139992
inge.fsu@gmail.com
www.fsufriesland.nl bezoek website
Schuldhulpmaatje Leeuwarden

Schuldhulpmaatje Leeuwarden

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning, maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is, leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Buurtservicepunt

Buurtservicepunt

Het Buurtservicepunt streeft er naar om op een laagdrempelige manier alle burgers in de verschillende wijken van Leeuwarden tijdens inloopspreekuren te ondersteunen bij hun vragen op het gebied van wonen, werk en welzijn. De doelgroep bestaat voornamelijk uit uitkeringsgerechtigden en mensen met een minimum inkomen.

p/a Wellzo Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
058-3030100
marjoleinbsp@gmail.com
www.buurtservicepunt.nu bezoek website
Wellzo budgetloket

Wellzo budgetloket

BudgetLoket: Ondersteuning bij schulden en financiële vragen, voorlichting en preventie voor studenten op ROC Friesland College en ROC Friese Poort

Zuidvliet 620
8921 EZ Leeuwarden
0612440626
e.dehaan@wellzo.frl
www.wellzo.frl bezoek website
GGD Fryslân

GGD Fryslân

Signalering, advies en begeleiding, doorverwijzing.
Preventie(projecten) met o.a. Stevige ouderschap, pedagogische begeleiding en laaggeletterdheid.

Harlingertrekweg 58
8901 BK Leeuwarden
088-2299222
t.hartman@ggdfryslan.nl
www.ggdfryslan.nl bezoek website