Partners

Door een goede samenwerking met inwoners en binnen het netwerk, kunnen we het tegengaan van armoede eenvoudiger maken.  Dat is in het belang van de mensen die het treft, in het belang van Leeuwarden, maar ook in het belang van de organisaties. Het versterken van de samenwerking  tussen de verschillende partijen moet resulteren in een overzichtelijke werkwijze voor inwoners. Daarnaast zorgt het voor het vinden van nieuwe, niet alledaagse oplossingen voor armoede.  In het netwerk tegen armoede zorgen we voor:

•    Vroegsignalering van armoede, schulden en isolement.
•    Kinderen in minimagezinnen ondersteunen om mee te kunnen doen.
•    Signaleren en aanpak van knelpunten in de uitvoering.
•    Het aanpakken van de aansluiting op werk, onderwijs en de  arbeidsmarkt.
•    Het verbeteren van de samen- en zelfredzaamheid van de inwoners door eigen initiatief.

In onderstaande video’s stellen een aantal partners zich voor:
 

Danny van Zomeren
Danny van Zomeren Stichting Leergeld Leeuwarden
Theo Hartman
Theo Hartman GGD Fryslân
Bartel Vianen
Bartel Vianen Diakonaal Platform
Hans Greidanus
Hans Greidanus PCBO Leeuwarden
Oeds Westerhof
Oeds Westerhof Culturele Hoofdstad 2018
Dieneke Zwiers
Dieneke Zwiers Kunstkade Leeuwarden
Klaas Hofman
Klaas Hofman Energiecoach