Veelgestelde vragen

Wat is het armoedepact?

Het armoedepact is een netwerk van vele partners (organisaties en inwoners) die zich inzetten om armoede zoveel mogelijk tegen te gaan.  Daarnaast stellen zij zich ten doel om de schaamte rond het leven met weinig inkomen te doorbreken. Door het deelnemen aan het armoedepact worden organisaties en inwoners- en vrijwilligersinitiatieven met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat een netwerk waarin we elkaar gemakkelijk kunnen vinden en nieuwe, niet alledaagse oplossingen, kunnen vinden. Dit netwerk wordt zichtbaar op www.armoedepact-lwd.nl.

Onder welke organisatie valt het armoedepact?

Het armoedepact is een initiatief van een aantal betrokken partners. De gemeente Leeuwarden ondersteunt het netwerk. Zij is verantwoordelijk voor de website en het aanjagen van de acties die hieruit voortkomen.

Wat kan het netwerk voor mij betekenen?

In dit netwerk kun je elkaar gemakkelijk vinden en elkaar aanspreken op een gezamenlijke verantwoordelijkheid om armoede tegen te gaan. Samenwerken valt of staat met hoe actief je hierin zelf opereert. Wacht dus niet af, maar neem initiatief om contact te leggen met andere partners over hoe je inzet sterker en zichtbaarder wordt. Zoek elkaar op en maak verbinding met alles wat er al is!

Hoe kan ik mij aanmelden voor als partner?

Je kan je organisatie aanmelden via de aanmeldbutton op de homepage. Benoem zo concreet mogelijk wat jouw organisatie kan bijdragen aan de armoedeaanpak in Leeuwarden.

Hoe kan ik mijn/ons initiatief aanmelden?

Vul het contactformulier in als jouw initiatief bijdraagt aan het oplossen van de oorzaken en gevolgen van armoede. Dit kan een initiatief zijn op het terrein van Werk & Participatie, Gezondheid & Sport, Duurzaamheid & Wonen, Onderwijs en Kinderen of Netwerk & Fondsen.

Ik heb mij ingeschreven als partner of met een initiatief, en nu?

De beleidsmedewerker armoedebestrijding van de gemeente Leeuwarden neemt contact met jou op over het vervolg.

Hoe kan ik meepraten over de armoede aanpak in de gemeente Leeuwarden?

De gemeente Leeuwarden, maar ook de aangesloten partners, organiseren regelmatig bijeenkomsten.  Naast praten, willen we vooral ook doen! We nodigen je uit om zelf actief te zijn! Meld de momenten die er binnen jouw initiatief of organisatie zijn aan voor de agenda op deze site.
Ik wil mij als vrijwilliger inzetten voor de armoede aanpak, waar kan ik mij aanmelden?
Dit kan rechtstreeks bij de partners van het armoedepact.

Waar kan ik terecht voor hulp als ik niet meer rond kan komen?

Deze website is voor organisaties en initiatieven om het leven in armoede tegen te gaan. Wanneer u hulp nodig hebt om rond te komen, kijk dan op www.leeuwarden.nl . Hier vind je onder het kopje inkomensondersteuning informatie. Of loop binnen bij het wijkteams in je buurt.

Heeft u behoefte aan
persoonlijk contact?
Wij helpen u graag:
14058
info@leeuwarden.nl